กิจกรรม

การฝึกอบรมฐานสมรรถนะ สาขาเครือข่ายและความปลอดภัย อาชีพช่างสนับสนุนด้านเทคนิค ระดับ 3 (Network Support Technician)

อาจารย์ชัยวิชิต  แก้วกลม

01/08/2020 8:00 - 02/08/2020 16:00

การฝึกอบรมฐานสมรรถนะ สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพนักพัฒนาระบบ ระดับ 3 (Programmer)

อาจารย์ชัยวิชิต  แก้วกลม

15/08/2020 8:00 - 16/08/2020 16:00

โครงการส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม "สืบสานงานเทียนประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2563"

อาจารย์ชัยวิชิต  แก้วกลม

02/07/2020 8:00 - 02/07/2020 16:00

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา​ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา​ 2563

อาจารย์ชัยวิชิต  แก้วกลม

28/06/2020 0:00 - 28/06/2020 23:59